In de pers:

Dit verscheen in de nieuwsbrief van de provincie Zeeland (oktober 2015)

Dorpsparkje Irenestraat

Tijdens het minisymposium geeft Wieger de Valk, lid dorpsraad Graauw, een presentatie over pauzelandschap Graauw. Aan de Irenestraat te Graauw ligt een perceel grond van stichting Woongoed bestemd voor sociale woningbouw. Vanwege de stagnerende markt is de verwachting dat er de komende vijf tot tien jaar geen invulling volgt. Een kans voor dorpsraad Graauw om tijdelijk invulling te geven aan dit gebied, waarvoor Woongoed akkoord heeft gegeven.

'Wij willen een 'dorpsparkje' aanleggen met als doel iedereen bij elkaar te brengen en het dorp leefbaar te houden. We creëren met z'n allen een multifunctioneel en 'kunst' park.

3/2-2016

 

En uiteraard, mogen we onze sponsors niet vergeten, zijn mogen hier ook een extra bedankje krijgen!